przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Sesje

A A A

 

     II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOCHACZEWA 

 

 10 marca 2023 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów tajnych.

6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa

    1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,

    2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

    3) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania oraz podjętej uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa do prac w Zespole ds. Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.   

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie Sesji.

 

 

 


 

 

  INAUGURACYJNA SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOCHACZEWA 

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=sochaczewsesja


17 listopada br.  o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie rozpocznie się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa z następujacym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji.(wyznaczenie sekretarza obrad)

2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego.

4. Ślubowanie radnych.

5. Prelekcja nt.:,,Funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin we wspólnocie samorządowej”

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

7. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa

    1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady,

    2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

    3) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania oraz podjętej uchwały.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta prowadzenia obrad od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochaczewie. 

9.   Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa

    1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady,

    2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

    3) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania oraz podjętej uchwały.

10. Wybór Sekretarza  Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa

    1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady,

    2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

    3) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania oraz podjętej uchwały.

11. Wybór Skarbnika  Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczewa

    1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Skarbnika Młodzieżowej Rady,

    2) przeprowadzenie głosowania tajnego,

    3) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania oraz podjętej uchwały.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie Sesji.

kontakt